Hola, sóc l'Adrià Garcia i Mateu des d'un estiu de 1986, vaig néixer a Barcelona. Sóc Medite(escandi)rrani. M'estimo fer muntanya i com a tot ésser humà, expressar-me. M'autoproclamo filòsof del Ping Pong.

La meva experiència professional és en Disseny de Serveis i Sistemes Sostenibles, no m'interessa l'estètica sense ètica. Vaig tenir la sort de participar a Itàlia al LeNS Project, programa pilot de l'UE per l'aprenentatge del disseny de sistemes sostenibles. D'ença, el meu objectiu és dissenyar ecosistemes humans, contribuir del procés de donar forma a relacions resilients de l'ésser humà en societat i aquesta dins la natura.

Ara treballo fent realitat aquesta visió amb HOLON. Si vols pots comentar al meu blog, seguir-me a Twitter o simplement dir hola!

Hello, my name is Adrià Garcia i Mateu since the summer of 1986 and I was born in Barcelona. I am Medite(escandi)rranean. I love climbing and as every human being, to express myself. I am proudly self-proclamed ping pong's philosopher.

My work experience is in Product and Service System Design, I am not interested in aesthetics without ethics. I was lucky enough to take part in Italy in the EU funded pilot program LeNS Project for the dissemination of System Design for Sustainability. Since then my vision is to design human ecosystems, contribute in the process of shaping resilient human interactions in both society and with nature.

Now I am making this vision come true with HOLON. Feel free to email me, comment on my my blog or follow me on Twitter.