Assignatura en disseny de serveis sostenibles

The original post is in Catalan, use the widget at the bottom of the side bar to translate it to your language. 

estructura

Estructura de l’assignatura*

 

Aquest post resum l’experiència del primer curs, aquí trobaràs les reflexions sobre els cursos posteriors.

Aquesta primavera he tingut la sort de facilitar l’aprenentatge del Disseny de Serveis Sostenibles, nom amb el qual s’anomena l’assignatura, al màster en Disseny Sostenible de Producte: Innovació i Gestió a IED Barcelona. Ja hi havia col·laborat en ocasions anteriors puntualment, però aquest cop hem pogut dedicar-hi més recursos i temps i dotar-ho d’entitat pròpia.

El meu primer objectiu, al no ser un màster completament de disseny de serveis (encara no existeix a la ciutat), era la d’introduir la disciplina i donar als alumnes l’oportunitat d’entendre els serveis com un element d’innovació per la sostenibilitat de qualsevol proposició de valor. Bàsicament, que expandissin el que entenen com el seu radi d’acció com a dissenyadors.

L’enfoc pedagògic escollit ha sigut el del learning by doing més l’aprenentatge auto-motivat. Principalment perquè no conec millor manera per aprendre que fent i reflexionant després el que s’ha fet, però també comptàvem amb escasses 12 hores distribuïdes en 5 sessions. L’idea és que si es treballa pràcticament, cadascú acaba evolucionant els coneixements que ja té, i buscarà per interès propi aquells que li manquin. Per això més que compartir teoria es tracta de compartir canals o espais on poder aprendre per un mateix (quan la motivació arribi).

Així doncs l’assignatura es va estructurar de la següent manera:

Una primera sessió encarada a presentar la mínima teoria que hem fet servir. Això és; l’estructura (veure més amunt*) dels coneixements compartits (basat i tweaked de  la proposada al llibre de text de l’assignatura This is Service Design Thinking), el concepte que he comentat prèviament de fer veure que existeixen ‘nous objectes de disseny’, definicions sobre serveis, disseny de serveis i principis de dita tasca de disseny, i finalment com afecta al disseny de producte (i al producte) el fet d’introduir el factor servei en l’oferta de valor.

Presentació de la primera sessió

Entre la primera i la segona sessió, els alumnes van fer un exercici personal de parar atenció en el seu curs de vida diari a l’experiència d’un servei. Compartir aquesta experiència va servir per obrir la segona sessió. En ella es va continuar la introducció pràctico-teòrica reflexionant sobre el procés de disseny, i és van introduir 3 eines principals en el disseny de serveis més espais o ‘caixes d’eines’ on buscar informació sobre els mètodes i eines utilitzades en dit procés. A continuació els alumnes es van dividir en 3 grups i cadascú d’ells va treballar una de les tres eines presentades amb anterioritat. Encabat, van compartir amb els seus companys el resultat d’ús i una reflexió sobre la pròpia eina.

Presentació de la segona sessió

En la tercera sessió l’element pràctic va prendre ja tot el protagonisme portant a terme una (service) Jam d’unes 3 hores. En aquesta sessió es va introduir prèviament l’enfoc sostenible i que és una Jam pels que no ho sabessin encara. Aquí, per la limitació de temps es va optar per incorporar els criteris d’ecodisseny ja introduïts al màster en altres assignatures, matitzant que en serveis la sostenibilitat és concebuda a nivell de conjunt (experiència d’usuari o client + sistema que ho suporta) no només part (producte, espai, etc.). Una de les oportunitats per millorar de cara a l’any vinent és tenir a nivell de màster (o escola, o societat!) una definició comuna de què és la sostenibilitat. La Jam va estar centrada en trobar solucions en serveis per a persones en risc d’exclusió social, novament dividint la classe en tres grups, cad’un d’ells treballant en un de les següents àrees alimentació, higiene o habitatge.

Concepte en alimentació – Food for all

foto 4

En Felipe presentant el concepte del seu grup en habitatge

foto 2

 Imatge del concepte referent a Higiene (disculpeu la mala qualitat, càmara iphone 3GS..)

Presentació de la tercera sessió

Per a la quarta sessió vaig convidar n’Aurélie Glorieux de Designit perquè expliqués als alumnes casos d’estudi d’un projecte de disseny de serveis. D’aquesta manera enriquir les perspectives sobre la matèria.

Per a la cinquena i última sessió, vem seguir fent ús del learning by doing  i els alumnes per grups van provar dos eines noves de generació de conceptes, aquest cop aplicat al projecte final que ja havien començat.

Presentació cinquena sessió

estructura amb contingut

Estructura del curs amb tot el contingut practicat

L’assignatura va acabar amb una reflexió individual sobre aprenentatges experimentats i el propi procés mateix, més d’una reflexió en grup. D’ambdues classes de reflexions en vull compartir un parell. Primer el fet que agradés per efectiu l’enfoc i estructura de l’assignatura. Cosa que confirma que, o per qüestió generacional o altres, som de la generació que aprèn a fer servir les coses sense mirar les instruccions. Segón, i també d’una manera majoritària, la necessitat d’aprofundir molt més en la matèria (temps i posició en el calendari). D’aquesta segona resposta se’n pot extreure un sentiment de sentir-se superat pel ritme de fer i després reflexionar. Però a la vegada mostra el que en la meva opinió hauria de ser ja quelcom assumit, que producte i servei comptessin per igual en la recerca de solucions per als reptes de la societat d’avui.

Pd. Per cert, si esteu preparant assignatures similars i voleu les presentacions en ppt per tornar a fer servir elements o material de suport, no dubteu en contactar-me : ) (tot esta en CC BY)!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>